TK-Vuokrat ominaisuudet

Ohjelmiston päätoiminnot:


Perustiedot

 • yrityksen perustietojen ylläpito
 • kalenterin ylläpito ja listaus
 • kalenteria käytetään laskutustyypille, jolla laskutetaan vuokraa ainoastaan kalenterissa olevilta työpäiviltä.
 • tuotetiedoston ylläpito ja listaus
 • vuokra-ja myyntituotteet
 • kuljetus-ja työveloitukset
 • tuoteryhmien ylläpito ja listaus
 • työmaiden ylläpito ja listaus
 • asiakastietojen ylläpito ja listaus
 • asiakasryhmien ylläpito ja listaus


Sopimusten käsittely


Vuokrasopimusten ylläpito

 • helppo ja yksinkertainen vuokrasopimuksen tietojen tallentaminen
 • monipuoliset haku-ja selailu-toiminnot (mm. *-haku ominaisuus)
 • mahdollisuus tarkastella asiakas-, työmaa-, tuote-, ja varastotietoja kesken sopimuksen tallennuksen
 • käsittelee erilaiset laskutusvälit ja vuokrausperus-teet (mm.3pv,4pv,5pv,6pv,vko,kk)
 • mahdollisuus tulostaa vuokraustapahtuman yh-teydessä kirjoittimelle vuokrasopimus

Vuokrapalautusten kirjaus

 • palautuksen kirjaus tapahtuu suoraan sopimusten ylläpito-ohjelmasta, ei tarvita erillistä palautusohjelmaa
 • voidaan palauttaa: koko sopimus, haluttu rivi tai osapalautus halutulle riville
 • mahdollisuus muodostaa palautuksesta lasku välittömästi. Rivit voidaan lisätä myös asiakkaan olemassa olevalle laskulle.

Laskutus

Laskuja voidaan muodostaa suoraan sopimusten käsittelystä tai välilaskutusajolla (jaksolaskutus pitkille vuokrauksille) tai laskun kirjausohjelmalla

 • soveltuu niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin laskutukseen. Laskuilla veloitetaan:
 • vuokrat
 • myyntiveloitukset
 • kuljetusveloitukset
 • työveloitukset
 • hyvitykset

Laskujen tulostus

Laser-kirjoittimella blanko A4-paperille tai esipainetulle lomakkeelle. Laskuja voidaan korjata vielä tulostamisen jälkeen, ja tulostaa sitten uudelleen. Välilaskutusajossa muodostuneita laskuja voidaan muuttaa ja tulostaa uudelleen. Joustava laskujen korjausmahdollisuus vähentää huomattavasti tallennusvirheistä johtuvien hyvityslaskujen tekoa.

Laskut voidaan tulostaa myös postin ekirjeenä tai ulkopuolisen palveluntarjoajan tulostuspalveluun.


Varastonvalvonta

 • Varastotapahtumien kirjaus
 • Tuotteiden lunastus(myynti), hävikki, romutus jne.
 • Varastopäiväkirja
 • Varastoraportti
 • Inventaarialustat

Raportit ja kyselyt


 • Vuokraustilanneraportti ja -kysely asiakkaittain
 • Vuokraustilanneraportti ja -kysely tuotteittain
 • Konekorttien listaus ja kysely
 • Tarrojen tulostus asiakasrekisteristä

Myyntitilastot

 • Asiakkaittain (kaikista asiakkaista tai 50 suurinta asiakasta)
 • Asiakkaittain/työmaittain/tuoteryhmittäin
 • Tuotteittain
 • Tuoteraportti vuokrauspisteittäin
 • Tuoteryhmäraportti
 • Laskuluettelo
 • Myyntipäiväkirja kirjanpitoa varten


Laskutustiedot siirtyvät automaattisesti TK-Reski myyntireskontraan tai liittymärajapinnalla toiseen myyntireskontra järjestelmään.


Valinnaisia lisäohjelmia/lisäpiirteitä


 • Laskutustietojen siirto muuhun myyntireskontraan
 • Kulujen siirto ostoreskontrasta ja/tai palkanlaskennasta
 • Asiakaskohtaiset tuoteryhmäalennukset ja nettohinnat
 • Kulujen kirjaus tuotteille manuaalisesti tai konekielisenä aineistona
 • Kateraportti
 • Koneiden huoltotarveraportti
 • Käyttösuhderaportti
 • Kuormapalautusohjelma
 • Tuotteiden reseptiikka (osakäsittely)
 • Tiskitoiminnot (mahdollistaa järjestelmän täysipainoisen käytön asiakaspalvelussa).
 • Ennakkovaraus
 • eKirje (Laskut tulostetaan eKirje palvelun kautta)
 • eLasku (Finvoice)
 • Dokumenttien hallinta tuotteiden sekä asiakkaiden osalta
 • Poistolaskenta tasaeräpoistomenetelmällä

Lataa TK-Vuokrat esite (pdf)