TK-Reski

TK-Reski myyntireskontralla seurataan myyntisaamisia ja hallitaan perintää sekä korkolaskutusta. Myyntireskontran laskutustapahtumat muodostuvat suoraan laskutussovelluksissa TK-Pesu,TK-Vuokrat tai TK-Auto+ laskujen hyväksymisen jälkeen.

Suoritukset voidaan tallentaa käsin tai päivittää pankkiohjelmalla haetut viitesuoritukset ja kuitata joko kokonaan tai osittain suoritetuksi. Kohdistamattomat suoritukset on mahdollista kirjata ennakkosuoritukseksi.

Erääntyneistä laskuista tulostetaan eri asteisia maksukehotuksia. Myöhässä maksetuista laskuista saadaan tulostettua korkolasku, joka haluttaessa kirjautuu reskontraan avoimeksi laskuksi.

Raporteja voidaa tulostaa halutulta aikajaksolta ja rajata eri kriteereillä.