TK-Matha

Materiaalitoimen tietojärjestelmä TK-Matha koostuu hankinta-, varasto- ja myynti-ja laskutusjärjestelmistä. Tosiaikainen Windows-ohjelmisto on tarkoitettu kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien, oppilaitosten, terveyskeskusten ja sairaaloiden ulkoisen ja sisäisen materiaalitoimen hoitoon. Apteekkisovellus on liitettävissä hankinnan, varaston ja myynnin järjestelmiin.

Hankintajärjestelmässä hankintaehdotusten, tarjouskäsittelyn, kilpailuttamisen ja ostotilausten avulla toteutetaan tehokasta ja kustannuksia säästävää ostojen suunnittelua. Varastoon saapumisten ennakoimisella tehostetaan varastointitoimenpiteitä ja materiaalin jakelua varauksia tehneille toimipisteille. Saapumattomista ja saapuneista ostotilauksista saadaan tietokannasta ajan tasalla olevat tiedot ostotilaus-, toimittaja- ja nimikekohtaisesti.

Varastotapahtumia voidaan kirjata suoraan varastojärjestelmässä tai hankinta- ja myyntitapahtumien yhteydessä. Varastotilannetta voidaan seurata monipuolisesti varastoittain tai yhtenä varastona riippumatta siitä, missä varastoitava tavara on. Varastoon saapumiset kirjataan joko ostotilauksista, lähetteiltä tai ostolaskuilta hinta- ja kulutietoineen.

Varastosta otot toimipisteisiin ja varastosiirrot voidaan kirjata suoraan sisäisinä kirjanpitosiirtoina. Monipuolisilla kuvaruutukyselyillä, tilastoilla ja raporteilla seurataan tapahtumia, tuotteita, liikekumppaneita jms. sekä euroina että suoritetietoina.

Viivakoodia ja tiedonkeruulaitteita voidaan hyödyntää varastotoiminnoissa. Käyttöönottovaiheessa on mahdollista siirtää nimike- ja varastotiedot konversioajon avulla Tk-Mathan tietokantaan.

Myyntijärjestelmässä voidaan laskuttaa sekä varastoitavia nimikkeitä että työ- ja palvelunimikkeitä. Sopimuskäsittelyllä hoidetaan laitevuokraus, yksilöllisten laitteiden seuranta sekä niiden laskutus. Järjestelmään voidaan lisätä konekeskustoiminto, jolla voidaan kirjata yksilöllisten koneiden tapahtumat ja hoitaa niiden laskutus ja raportointi.

Osastotilauksilla voivat toimipisteet kirjata verkkoympäristössä tilauksia ja ennakkovarauksia varastosta, myös nettitilaukset ovat mahdollisia.

Liittymä taloushallintoon tapahtuu välitiedostokäsittelyn kautta. Laskentakohteiden tililyhenteet, sallitut tilit ja tositekohtaiset varastopäiväkirjat mahdollistavat tapahtumien tiliöinnin ja konekielisen siirron kirjanpitoon. Laskutuksen asiakas- ja laskutiedot tilitietoineen siirtyvät myyntireskontraan odottamaan suorituksia ja siitä edelleen kirjanpitoon.

Apteekkisovelluksella tuotetaan kaikki lääkekeskuksen tarvitsemat tilastot. Sovellukseen sisältyy peruslääkevarasto, velvoitevaraston laskenta ja seuranta, huumekulutusraportti ja ATC -luokitukseen perustuvia kulutusraportteja. Taustalle voidaan tallentaa lähdetiedoksi Lääkelaitoksen perusrekisteri kaikkine tietoineen ja sitä voidaan kuukausittain päivittää viimeisillä tiedoilla. Lääkenimikkeiden eräseurannalla valvotaan viimeisten käyttöpäivämäärien lähestymistä. Myös omavalmistus voidaan liittää apteekkisovellukseen.

kilpailuttaminen, hankintojen kilpailuttaminen, hankintajärjestelmä, hankintaohjelma, varastojärjestelmä, myyntijärjestelmä, tarjouskäsittely, Apteekkisovellus, Apteekki, ostotilaus, materiaalitoimi, materiaalijärjestelmä, osastotilaus, lääkekeskus, ATC, velvoitevarasto